Dalheda_Gård_Logo_with_buffer
Om oss
PXL_20231120_095218947
20230923_101728
IMG_8296___serialized3

"Dalheda Gård är mitt livsverk!


Ända sedan en egen livskris under slutet av 90-talet så har det varit min dröm skapa en plats för människor som vill läka sina inre sår och få ett bättre och helare liv. Att skapa en kursgård att förverkliga detta på genom vår och andras omsorg har drivit mig att dubbelarbeta under flera år. Allt arbete här är gjort med kärlek, glädje och omsorg och med en djup målmedvetenhet.


Drömmen att en dag kunna öppna upp kursgården för att kunna bidra till mina medmänniskors välbefinnande och utveckling är snart ingen dröm utan verklighet.


Under min resa så är det en fråga som ständigt återkommer i mitt inre "finns det någon gräns för hur bra man kan må?" jag har inget svar på den men kan konstatera att för egen del så finns det mer kvar att utforska och jag är ständigt nyfiken."


Göran Blank, skapare av Dalheda Gård

Vi som jobbar på Dalheda Gård

Kristina

Business coach

Kristina är civilekonom med bred erfarenhet från både HR, Finans och IT.


Hon är certifierad Ledarskaps-och Businesscoach (EMCC) och har 20 års erfarenhet från arbete inom HR och utvecklig av såväl organisationer som människor.


Kristina hjälper svenska som internationella företag i ett flertal olika branscher och brinner för att utveckla människor som i sin tur utvecklar organisationer och företag.


Exempel på tjänster Kristina kan erbjuda:


Skräddarsydda ledarskapsprogram utifrån behov

Ledarskapscoachning

Leda i förändring

Bygga teamet

Organisations-, affärs- och processutveckling

Utbildning i svensk arbetsrätt för utländska chefer

Kulturarbete


Kontakta Kristina här.

Göran

Mångfacetterad coach

Med 30 års erfarenhet från näringslivet som konsult, projektledare och chef.

Han har genomgått ICF diplomerande och certifierande coachutbildningar och
pedagogisk sorgbearbetning.
Med över 20 års erfarenhet från personligt ledarskap och coaching har Göran en gedigen grund att stå på för att kunna möta och hjälpa andra.


Med närvaro, sensitivitet och empati skapar han en grund för förtroende, äkta möten och utveckling.


Göran brinner för att hjälpa människor att få det bättre och möten med människor har varit som en röd tråd genom hela hans liv.


Kontakta Göran här.